Data: Środa, 24 Kwietnia 2024
Imieniny: Grzegorza, Aleksandra
Śledź nas na Facebook'u
Śledź nas

Przyjedź do nas Zapraszamy

Bajkowe Wdzydze


Zobacz więcej

Intrygujący Szymbark


Zobacz więcej

Magiczny Gdańsk


Zobacz więcej
Wdzydze

Bajkowe Wdzydze

Malownicza miejscowość, otoczona licznymi lasami i jeziorami.

Szymbark

Intrygujący Szymbark

Zobacz dom do góry nogami i przeżyj bombardowanie w bunkrze.

Gdańsk

Magiczny Gdańsk

Jedno z najpiękniejszych miast w Polsce.

Regulamin Dom wczasowy Gabriela

Będziemy Państwu niezmiernie wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości.

§ 1

 1. Rezerwacja - pisemna, e-mailowa lub telefoniczna nabiera ważności dopiero w chwili wpłacenia wymaganej przedpłaty.
 2. Przedpłatę wynoszącą 30% całej należności należy wpłacić w ciągu 5 dni od złożenia rezerwacji. Brak przedpłaty w określonym terminie powoduje anulowanie rezerwacji.
 3. Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 4. Po otrzymaniu wpłaty prześlemy Państwu potwierdzenie wpłaty (wiadomość e-mail lub telefonicznie).

§ 2

 1. Pokój w Domu Wczasowym „Gabriela” wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.30 do godziny 12.00 dnia następnego.
 3. Gość Domu Wczasowego „Gabriela” powinien określić czas pobytu i uregulować należność z góry za cały okres.
 4. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 6. Dom Wczasowy „Gabriela” uwzględni życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§ 3

 1. Goście Domu Wczasowego „Gabriela” podlegają obowiązkowi meldunkowemu, na podstawie dowodu tożsamości lub paszportu.
 2. Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pokoju Domu Wczasowego „Gabriela” od godziny 7.00 do 22.00, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w recepcji.
 3. Gość Domu Wczasowego „Gabriela” nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

§ 4

 1. Dom Wczasowy „Gabriela” świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 2. Dom Wczasowy „Gabriela” zapewnia:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę.
 3. W przypadku wystąpienia usterek, które nie mogą być usunięte, Dom Wczasowy „Gabriela” dołoży starań aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

§ 5

 1. W Domu Wczasowym „Gabriela” obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 6.00 rano dnia następnego.
 2. Zachowanie gości i osób korzystających z usług Domu Wczasowym „Gabriela” nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Dom Wczasowy „Gabriela” może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 3. Dom Wczasowy „Gabriela” może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu Domu Wczasowym lub gości albo też w inny sposób zakłócił funkcjonowanie Domu Wczasowego.

§ 6

 1. Na koniec pobytu gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w recepcji.
 2. Gość Domu Wczasowego „Gabriela” ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia, zniszczenie wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, czajników, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 4. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych Gości obowiązuje bezwzględny ZAKAZ PALENIA w pokojach (dotyczy również łazienek). Palenie tytoniu jest dozwolone tylko w oznaczonych miejscach.

§ 7

 1. Reklamacje prosimy składać pisemnie, listownie lub pocztą elektroniczną. Dom Wczasowy „Gabriela” zastrzega sobie czas na rozpatrzenie reklamacji do 14 dni.
 2. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez gościa oraz na jego koszt.
 3. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu do tego wskazanym podczas meldowania.
 4. Parking udostępniony gościom jest niestrzeżony i bezpłatny.
 5. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Gości.

Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem i życzymy miłego wypoczynku.
Rodo Dom wczasowy Gabriela

KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. O ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:
  1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Dom Wczasowy Gabriela, adres prowadzonej działalności gospodarczej: 83-406 Wdzydze, Wdzydze 43. Jeżeli w ramach umowy przekazali Państwo Administratorowi dane osobowe swoich pracowników, współpracowników, członków organów osób prawnych, informujemy, iż niniejsza klauzula informacyjna ma zastosowanie także do nich i powinna zostać przez Państwa im udostępniona.
  2. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: wykonywania umowy, w celu realizacji innych świadczeń na podstawie udzielonej zgody tj. przesłania oferty na adres mailowy udostępniony przez Państwa, w wykonaniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. rozpatrywania reklamacji, wystawiania faktur oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy z Administratorem lub do czasu cofnięcia zgody udzielonej przez Państwa.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. biuro rachunkowe, podmioty zapewniające usługi hostingowe oraz telekomunikacyjne jak również podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie umów zlecenia, dzieła.
  5. Zebrane od Państwa dane osobowe nie są przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jeśli będziemy musieli przenieść Państwa dane osobowe do innych podmiotów poza UE / EOG, dopilnujemy, aby istniały specjalne zabezpieczenia w postaci klauzul modelowych i zapewnimy, że odpowiedni poziom ochrony danych jest stosowany w celu ochrony danych.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne w zakresie wyrażenia zgody na wysyłkę oferty na przekazany nam adres email, w pozostałym zakresie wynika z zawartej umowy, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia Umowy a Administratorem.
  9. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.