Data: Czwartek, 29 Października 2020
Imieniny: Euzebii, Narcyza
Śledź nas na Facebook'u
Śledź nas

Przyjedź do nas Zapraszamy

Bajkowe Wdzydze


Zobacz więcej

Intrygujący Szymbark


Zobacz więcej

Magiczny Gdańsk


Zobacz więcej
Wdzydze

Bajkowe Wdzydze

Malownicza miejscowość, otoczona licznymi lasami i jeziorami.

Szymbark

Intrygujący Szymbark

Zobacz dom do góry nogami i przeżyj bombardowanie w bunkrze.

Gdańsk

Magiczny Gdańsk

Jedno z najpiękniejszych miast w Polsce.

Regulamin Dom wczasowy Gabriela

Będziemy Państwu niezmiernie wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości.

§ 1

 1. Rezerwacja - pisemna, e-mailowa lub telefoniczna nabiera ważności dopiero w chwili wpłacenia wymaganej przedpłaty.
 2. Przedpłatę wynoszącą 30% całej należności należy wpłacić w ciągu 5 dni od złożenia rezerwacji. Brak przedpłaty w określonym terminie powoduje anulowanie rezerwacji.
 3. Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 4. Po otrzymaniu wpłaty prześlemy Państwu potwierdzenie wpłaty (wiadomość e-mail lub telefonicznie).

§ 2

 1. Pokój w Domu Wczasowym „Gabriela” wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.30 do godziny 12.00 dnia następnego.
 3. Gość Domu Wczasowego „Gabriela” powinien określić czas pobytu i uregulować należność z góry za cały okres.
 4. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 6. Dom Wczasowy „Gabriela” uwzględni życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§ 3

 1. Goście Domu Wczasowego „Gabriela” podlegają obowiązkowi meldunkowemu, na podstawie dowodu tożsamości lub paszportu.
 2. Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pokoju Domu Wczasowego „Gabriela” od godziny 7.00 do 22.00, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w recepcji.
 3. Gość Domu Wczasowego „Gabriela” nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

§ 4

 1. Dom Wczasowy „Gabriela” świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 2. Dom Wczasowy „Gabriela” zapewnia:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę.
 3. W przypadku wystąpienia usterek, które nie mogą być usunięte, Dom Wczasowy „Gabriela” dołoży starań aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

§ 5

 1. W Domu Wczasowym „Gabriela” obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 6.00 rano dnia następnego.
 2. Zachowanie gości i osób korzystających z usług Domu Wczasowym „Gabriela” nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Dom Wczasowy „Gabriela” może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 3. Dom Wczasowy „Gabriela” może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu Domu Wczasowym lub gości albo też w inny sposób zakłócił funkcjonowanie Domu Wczasowego.

§ 6

 1. Na koniec pobytu gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w recepcji.
 2. Gość Domu Wczasowego „Gabriela” ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia, zniszczenie wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, czajników, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 4. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych Gości obowiązuje bezwzględny ZAKAZ PALENIA w pokojach (dotyczy również łazienek). Palenie tytoniu jest dozwolone tylko w oznaczonych miejscach.

§ 7

 1. Reklamacje prosimy składać pisemnie, listownie lub pocztą elektroniczną. Dom Wczasowy „Gabriela” zastrzega sobie czas na rozpatrzenie reklamacji do 14 dni.
 2. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez gościa oraz na jego koszt.
 3. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu do tego wskazanym podczas meldowania.
 4. Parking udostępniony gościom jest niestrzeżony i bezpłatny.
 5. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Gości.

Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem i życzymy miłego wypoczynku.